jste zde: úvodní » Návod na použití, údržbu a sterilizaci


Návod na použití, údržbu a sterilizaci

NÁVOD NA POUŽITÍ

Všechny nástroje WITTEX se musí používat výhradně k účelům k nimž jsou vyrobeny. V případě jiného použití ztrácí zákazník nárok na reklamaci. Dbejte obecného návodu pro použití každého nástroje. Všechny sterilizovatelné nástroje je možné sterilizovat chemicky případně termodynamicky. Nástroje, u kterých to možné není, jsou vždy výrazně označeny.

Šetrné a účelné zacházení s nástroji prodlužuje jejich životnost. Nástroje s vložkami z tvrdého kovu (karbid wolframu) mají výrazně delší životnost. 

Důležité :

  • Nové nástroje musí být před prvním použitím zbavené originálního obalu, následně očištěné od případných konzervačních látek a odmaštěné.
  • Použité nástroje nejprve desinfikujte, pak vyčistěte, umyjte a poté sterilizujte.
  • Pohyblivé části musí být velmi dobře vyčistěné a po oschnutí ošetřeny ošetřujícím sprejem.
  • Poškozené nástroje vyřaďte, dále nepoužívejte.
  • Nástroje sterilizujte odděleně od neušlechtilých kovů, protože i na ušlechtilé ocele je možný přenos vzniklé rzi.
  • Nástroje nesmějí být uchovávány v alkoholu nebo jiném desinfekčním prostředku.
  • Všechny nástroje s plastovými doplňky, určené ke sterilizaci, lze sterilizovat.

 

ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE

Hrubé nečistoty a usazeniny se musí před sterilizací odstranit. Pozor ! Např. čistění drátěným kartáčem nebo společná sterilizace s nástroji z neušlechtilých kovů, příp. s pochromovanými kovy může nástroje poškodit. Před prvním použitím nového nástroje musí být originální balení odstraněno a přípravný chod (čistění, sterilizace) proveden kvalifikovaným personálem. Nástroje mohou být sterilizovány dle ISO 17665 párou (teplota 134°C, doba: ≥ 5 min., tlak 3 bary). Musí být dodržen návod na použití přístroje a dbát na doporučení a pokyny výrobce sterilizátoru !

Jednorázové sterilní nástroje se zpravidla nehodí pro běžné sterilizační metody. Nesterilizujte je !

SKLADOVÁNÍ

Uchovávat nástroje můžete ve sterilním (za podmínek dodržení sterility) nebo nesterilním stavu. Důležité je vyhýbat se dlouhodobému působení vlhkosti.

© Všechna práva vyhrazena Tomedic s.r.o. - lékařská technika, chirurgické nástroje

www stránky ANTstudio.cz